Kontakt

NOVATECH sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000221068,

Kapitał zakładowy 102 000,00 zł

NIP 879-242-60-60